slide

Khóa học STEM của Discovery Education

Hiện nay trên thế giới rất nhiều quốc gia đang nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục của họ nhằm giúp học sinh trang bị tốt hơn những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một xã hội ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề và có tính cạnh tranh cao. Với Discovery Education, chúng tôi nhận thấy được sự thách thức to lớn mà nền giáo dục các Quốc gia đang phải đối mặt. Vì vậy chương trình STEM trong hệ thống giáo dục Discovery Education được xây dựng dựa trên các quan điểm:

  • Tạo ra một chương trình học để học sinh có thể sử dụng và phát triển các kiến thức liên ngành (Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật – Toán học).
  • Đưa các vấn đề của thế giới thực tiễn vào bài học để làm tăng sự hiểu biết về các vấn đề trong thế giới thực của học sinh.
  • Khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện và tự nghiên cứu các vấn đề
  • Tăng sự hiểu biết về các ngành nghề. Qua đó, định hướng cho học sinh trả lời câu hỏi họ sẽ làm gì trong tương lai

Khóa học