Trang chủ » Hỗ trợ

Chính sách hoàn tiền và chuyển đổi khóa học

ED Việt Nam xin gửi tới quý khách về chính sách hoàn tiền và chính sách chuyển đổi khóa học của chúng tôi:

Chính sách hoàn tiền:

Công ty cam kết hoàn tiền lại cho học viên trong những điều kiện sau:

Phần mềm không thể cài đặt trên thiết bị của người học. (Có thể do nhiều lý do chủ quan và khách quan về phần cứng)

Phần mềm bị lỗi, cài lại nhiều lần không đáp ứng được trên thiết bị của người học.(Liên quan đến phần mềm)

Trường hợp công ty cử người đến xử lý thiết bị mà vẫn không đáp ứng được trình duyệt trên thiết bị của người học.

Chính sách chuyển đổi khoá học:

Trong trường hợp sau, Công ty có thể chuyển đổi khoá học cho học viên:

Sau khi học được tối thiểu 1 tháng, người học thấy có nhu cầu chuyển đổi giáo trình cao cấp hơn hoặc thấp cấp hơn cho phù hợp với trình độ của mình. Cần cung cấp đầy đủ thông tin sau: ID và Mật khẩu đăng nhập. Ngày /tháng/năm đăng ký khoá học, và thông tin chuyển khoản thành công học phí của khoá học).

Trong trường hợp chuyển đổi khoá học theo trình độ thấp hơn, dễ hơn, người học chỉ cần gửi email đến công ty theo hộp thư (info@edvn1.com) và viết nguyện vọng của mình.

Trong trường hợp chuyển đổi khoá học theo trình độ cao cấp hơn, khó hơn, người học phải gửi thư (email) đến công ty theo hộp thư (info@edvn1.com)  để đề xuất nguyện vọng của mình, kèn theo bản chụp màn hình thể hiện bài Plecement Tests của mình thực hiện trong bài Test của DynEd đã vượt qua cấp độ mong muốn đề xuất từ ban đầu khi đang ký khoá học.

Trong trường hợp cần chuyển đổi khoá học có những nội dung chuyên ngành khác, người học cũng cần phải xác nhận nguyện vọng của mình sau khi học tôi thiểu 1 tháng và phải đăng ký 1 khoá học mới, sau đó xác nhận cộng thêm thời gian của khoá học cũ cộng dồn với thời gian đăng ký của khoá học mới.

Bài viết liên quan