slide

First English

Độ tuổi: 9 tuổi trở lên

Đặc điểm:

 • Áp dụng cách tiếp cận đến não bộ và Neuron thần kinh đến quá trình học ngôn ngữ 
 • Bao gồm một loạt các bài học đi kèm với các bài luyện tập
 • Quy mô và trình tự được thiết kế xuất sắc
 • Các tính năng tương tác như: Ghi âm, nhận diện giọng nói và phản hồi, tương tác so sánh với giọng bản ngữ
 • Nội dung bài học được điều chỉnh theo hiệu suất của học sinh
 • 4 kỹ năng được học theo trình tự: nghe, nói, đọc và viết
 • Có từ điển trực tuyến và các công cụ trợ giúp khác
 • Các bài kiểm tra nắm bắt kiến thức

Giá: 150.000/tháng

Giới thiệu về First English

Khoá học First English bắt đầu và hỗ trợ người học một cách có hệ thống để hiểu, luyện tập, tiếp thu và xây dựng một nền tảng Tiếng Anh quan trọng cho sự thành công lâu dài. Việc sử dụng sáng tạo các bài tập về hình ảnh và các bài tập về sự nhận thức thu hút người học theo những cách mà cách tiếp cận bằng văn bản không thể làm được.

Dựa vào các nghiên cứu về cách tiếp cận của não bộ và Neuron thần kinh đến việc học ngôn ngữ, khoá học First English xây dựng kỹ năng nghe, nói, từ vững, ngữ pháp và đọc theo một trình tự hiệu quả, tận dụng sự kết hợp giữa các kỹ năng với nhau.

Khoá học First English hỗ trợ học ngôn ngữ hiệu quả bởi cung cấp:

 • Một loạt các bài học và bài thực hành phối hợp với nhau để thu hút học sinh vào bài học.
 • Các tính năng tương tác như ghi âm giọng nói và nghe lại để tăng khả năng làm chủ và khả năng nói lưu loát
 • Nội dung học tự động được điều chỉnh theo hiệu suất của học sinh
 • Trình tự kỹ năng học được sắp xếp tối ưu hoá, bắt đầu từ kỹ năng nghe và theo “Quy trình 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc và viết”.
 • Có từ điển trực tuyến và các công cụ trợ giúp khác

✫ Khóa học khác

DynEd Kids

Độ tuổi: 7 – 10 tuổi

Đặc điểm khoá học:

 • Bao gồm 16 bài học – 64 bài học nhỏ
 • Bài thực hành và trò chơi đan xen
 • 4 kỹ năng học được sắp xếp theo thứ tự: Nghe, nói, đọc và viết
 • Các bài kiểm tra nắm bắt kiến thức
 • ...
Let's Go

Độ tuổi: 5 – 10 tuổi

Đặc điểm khoá học:

 • Gồm 240 bài học
 • Ghi âm, nhận diện giọng nói và phản hồi, tương tác so sánh với giọng bản ngữ cùng lứa tuổi
 • Học Tiếng Anh qua các trò chơi thực hành
 • Làm 12 bài kiểm tra để kiểm tra độ thành thạo
 • ...