slide

Khóa học Toán & Khoa học của Discovery

Với các chủ đề bài học đa dạng cùng nguồn tài nguyên học tập phong phú, khoá học Toán và Khoa học của Discovery Education hiện đang được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Khoá học đóng góp đến sự phát triển trong việc học tập của học sinh bởi:

  • Đáp ứng được kiến thức nền tảng với chương trình Tiểu học và Trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Chủ đề học phong phú, cùng các tài nguyên, bài tập và bài thực hành đa dạng nhằm thu hút người học và hỗ trợ người học tiếp thu bài giảng nhanh hơn.
  • Chú trọng việc áp dụng lý thuyết và kiến thức vào các hoạt động thực tiễn.