Khóa học HTML của Discovery

HTML là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để xây dựng và phát triển các trang web. Phải nói rằng HTML là ngôn ngữ nền tảng cực kỳ quan trọng trong thiết kế website mà người lập trình nào cũng phải trải qua. Với khoá học HTML của Discovery Education người học sẽ được trang bị và củng cố những kỹ năng và kiến thức liên quan đến:

  • Thiết kế các trang web
  • Cấu trúc và ngôn ngữ lập trình khi thiết kế trang web với HTML và CSS
  • Tạo ra các trang web của riêng mình bằng cách gắn thêm các thẻ lệnh, hình ảnh và đường dẫn liên kết

Giáo trình khóa học Html bao gồm