slide

Khóa học Coding của Discovery Education

Ngày nay lập trình trở thành một trong những ngành nghề cực kỳ phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Học sinh không chỉ được học lập trình tại Đại học, mà họ còn được tiếp cận với lập trình ngay ở cấp Tiểu học và Trung học. Một trong những khoá học lập trình nổi tiếng là khoá học Coding của Discovery Education đang được sử dụng rộng rãi tại các cường quốc công nghệ trên thế giới vì những lợi ích của khoá học mang lại:

  • Xây dựng nền tảng, khái niệm cơ bản về mã code, thuật toán, câu lệnh, lập trình và thiết kế trang web
  • Chương trình học đa dạng từ cơ bản đến nâng cao với các hoạt động thực hành tạo nền tảng cho việc học lập trình ở các cấp cao hơn
  • Hỗ trợ người học để có thể tự thiết kế ra 1 trang web hoặc viết 1 phần mềm quản lý đơn giản